READING

8 citate existențialiste din romanul Idiotul

8 citate existențialiste din romanul Idiotul

Dostoievski este, cu siguranţă, unul din cei mai comentaţi şi analizaţi autori clasici ruşi, care a reuşit să transpună idealul schimbărilor într-o perfectă austeritate literară, jonglând cu vicii şi virtuţi asumate de personaje bizare. Iată de ce atunci când am decis să aleg o lucrare fundamentală, din care să desprind idei şi cugetări frumoase, nu am pregetat să îmbrăţişez lucrarea colosului rus.

Idiotul reprezintă imaginea perfectă a unei nevinovăţii şi naivităţi ingenue, deschizând uşa într-o societate rusească de mai mare frumuseţea, în care convenienţele, rigorile şi obiceiurile sunt un fundament existenţial prioritar. Prinţul Mâşkin, Rogojin şi Nastasia Fillipovna sunt figuri centrale, care se detaşează uşor și natural din construcţia firească a lucrurilor, primul reprezentând un pretendent la rolul de sfânt, al doilea un negustor recalcitrant şi neobişnuit, iar ea o curtezană neruşinată, care îmbină pudoarea, sensibilitatea cu un desfrâu făţiş, sfidând astfel rigorile desuete.

Meritul lui Dostoievski este, ca şi în cazul diavolului, ascuns în detalii, cu precădere într-un limbaj spumos, în meditaţii profunde şi întrebări incomode, care reconfirmă tot mai mult suflul său inovativ pentru acea perioadă. Ca să fim cât mai expliciţi, iată doar câteva idei prinse din paginile lucrării sale, care merită toată atenţia noastră:

1. De altfel, există oare țeluri mai importante și mai sfinte decât cele părintești? Unde te-ai putea ancora mai bine decât în sânul familiei?

2. Pedeapsa cu moartea pentru omor este o pedeapsă de o mie de ori mai grea decât însăși crima.

3. Știut este de altfel că, pradă unei mari pasiuni, bărbatul, mai ales la o vârstă destul de înaintată, devine orb cu desăvârșire și este gata să nutrească speranță chiar și acolo unde ea n-ar putea exista; mai mult, își pierde judecata și se poartă ca un băiețandru, chiar dacă din fire ar fi omul cel mai ponderat și cu scaun la cap.

4. M-a mirat întotdeauna ideea greșită pe care adulții și-o fac despre copii; ce puțin îi cunosc și-i înțeleg chiar și părinții înșiși! Nu trebuie să le ascundem nimic copiilor sub pretext că sunt încă mici și că la vârsta lor e prea devreme să cunoască unele lucruri. Ce tristă și nenorocită mentalitate!

5. Să știi, dragă prințe, că nimic nu poate fi mai jignitor pentru un om din zilele noastre și de la noi, decât să i se spună că este lipsit de originalitate, că e slab de caracter, că nu are talente deosebite și că deci e un om de duzină.

6. Ceea ce-i mai urât și mai dezgustător e că banul îți aduce până și talentul. Și așa va fi până la sfârșitul veacurilor.

7. Nu știu, poate că e o prejudecată la mijloc care mă îndeamnă să cred că oamenii n-au dreptate când fac deosebire între sexe, condamnând la femeie ceea ce se trece cu vederea bărbatului.

8. Compasiunea este principala, poate chiar unica lege a existenței pentru întreaga umanitate.

Nici cu trecerea timpului Dostoievski nu pierde din amploarea şi actualitatea sa, ci aidoma unui vin bun devine tot mai preţios, aşa că vă îndemn cu fermitate să îl savuraţi în doze regulate.

Comentarii

comentarii


Mi-am topit inima în cerneală și am de gând să o vărs pe foaia ta, zi de zi. Nu-mi pasă dacă vei face din ea un avion spre vise. Știu că oricum voi avea bilet în primul rând. Follow on Instagram @Corinutza007

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

INSTAGRAM
CUNOAȘTE-NE