READING

Ce trebuie să citești timp de 3 ani ca să poți sus...

Ce trebuie să citești timp de 3 ani ca să poți susține BAC-ul

Mulți dintre noi urmează să susțină examenele în mai și tot atâția își amintesc cu înfrigurare perioada asta stresantă. Deprimant sau ba, BAC-ul nu este atât de înfricoșător când ești pregătit din timp. Ei, așa cum echipa noastră este pe fază și scriem întotdeauna despre cărți, ne-am gândit că ar fi potrivit să prezentăm lista de lecturi sugerată liceenilor pentru a putea susține examenul la limba și literatura română, de altfel cărți recomandate de Curriculumul Național al Republicii Moldova. Totuși, lista asta nu prezintă lecturi obligatorii totalmente, decât doar o parte din ele și toate la sugestia profesorului.

Așadar, timp de trei ani trebuie să citești:

Clasa a X-a

Texte poetice:

• Vasile Alecsandri – Rodica; Malul Siretului; Miezul iernii;

• Mihai Eminescu – Atît de fragedă; Pe lîngă plopii fără soţ…; La steaua…; Sonet (Cînd însuşi glasul…); Trecut-au anii; Glossă; Mai am un singur dor;

• Al. Macedonski – Rondelul oraşului mic; Noapte de decemvrie; Rondelul rozelor ce mor;

• L. Blaga – Gorunul; Sufletul satului; Stelelor; Melancolie; Elegie; Inima mea în anul 1940; Timp fără patrie;

• T. Arghezi – Testament; De ce-aş fi trist? Niciodată toamna…; De-abia plecaseşi; Psalm; (Te-am adunat…);

• N. Stănescu – Elegia întîia; Elegia a noua; Somnul;

• I. Pillat – Aci sosi pe vremuri…;

• M. Sorescu – La Lilieci;

• Gr. Vieru – Pădure, verde pădure; Litanii pentru orgă; Mamă, tu eşti; A căzut cerul din ochii tăi; Chipul tău, mamă;

• M. Cărtărescu – Ninge peste Gara de Nord; Georgica IX; Elegie după Catul; Calea regală;

• L. Lari – Fratelui;

• A. Suceveanu – De dragul tău;

Texte narative:

• C. Negruzzi – Alexandru Lăpuşneanul;

• I. Creangă – Povestea lui Harap-Alb;

• I. L. Caragiale – La hanul lui Mînjoală; O făclie de paşte; Kir Ianulea; Momente;

• I. Slavici – Moara cu noroc; Mara;

• M. Sadoveanu – Hanu Ancuţei; Baltagul; Creanga de aur;

• L. Rebreanu – Catastrofa; Ion; Pădurea spînzuraţilor;

• G. Călinescu – Enigma Otiliei;

• V. Voiculescu – Lostriţa; Capul de zimbru;

• M. Preda – Moromeţii;

• I. Druţă – Sania; Frunze de dor;

• V. Beşleagă – Zbor frînt;

• A. Busuioc – Pactizînd cu diavolul;

• N. Dabija – Tema pentru acasă;

• Claudia Partole – Viaţa unei nopţi;

• M. Cărtărescu – Orbitor;

Texte dramatice:

• B.P. Hasdeu – Răzvan şi Vidra;

• V. Alecsandri – Despot-Vodă;

• I. L. Caragiale – O scrisoare pierdută; D’ale carnavalului; Năpasta;

• M. Sorescu – Răceala; A treia ţeapă; Paracliserul;

• I. Druţă – Păsările tinereţii noastre; Casa Mare; Doina;

• A. Busuioc – Radu Ştefan, întîiul şi ultimul;

Clasa a XI-a

Mitologie şi folclor:

• Monastirea Argeşului;

• Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără de moarte;

Umanismul şi Iluminismul:

• Dosoftei – Psaltirea în versuri (secvenţe);

• Gr. Ureche – Letopiseţul Ţării Moldovei;

• M. Costin – Letopiseţul Tării Moldovei (fragmente);

• I. Neculce – O samă de cuvinte;

• I. Văcărescu – Într-o grădină;

• D. Cantemir – Descrierea Moldovei (fragment); Istoria ieroglifică (fragment);

• Gh. Asachi – Dochia şi Traian;

• C. Stamati – Neneaca, cuconaşul ei şi dascălul;

Romantismul românesc:

• M. Kogălniceanu – Introducţie (la „Dacia literară”);

• C. Negruzzi – O alergare de cai;

• I. Heliade-Rădulescu – Zburătorul;

• Gr. Alexandrescu – Umbra lui Mircea; La Cozia;

• D. Bolintineanu – Legende istorice;

• V. Alecsandri – Dumbrava roşie;

• M. Eminescu – Luceafărul; Floare albastră; Şi dacă…; Memento mori; Atît de fragedă;

Revedere; Sonet (Afară-i toamnă…); Cezara;

Realismul românesc:

• I. Creangă – Amintiri din copilărie;

• I. L. Caragiale – În vreme de război;

• I. Slavici – Mara;

• N. Filimon – Ciocoii vechi şi noi;

• M. Sadoveanu – Fraţii Jderi;

• L. Rebreanu – Ion; Răscoala;

• G. Călinescu – Enigma Otiliei;

• M. Preda – Cel mai iubit dintre pămînteni;

• I. Druţă – Povara bunătăţii noastre; Clopotniţa;

Modernism, postmodernism:

• L. Blaga – Biografie; Paradis în destrămare (ori un text selectat din volumul Lauda somnului); Meşterul Manole;

• T. Arghezi – Morgenstimmung (ori un alt text, selectat din volumul Flori de mucigai);

• G. Bacovia – Note de primăvară; Vals de toamnă; Lacustră; Nocturnă; Poema în oglindă; Poema finală;

• I. Barbu – Joc secund (Din ceas dedus…); Oul dogmatic;

• I. Minulescu – Într-un bazar sentimental; Acuarelă;

• Mateiu I. Caragiale – Craii de Curtea-Veche;

• G. Ibrăileanu – Adela;

• L. Dimov – Poemul odăilor; Vis cu bufon;

• N. Stănescu – Tentaţia realului; Evocare; Leoaică tînără, iubirea; Elegia a zecea; Necuvintele;

• M. Sorescu – Shakespeare; Laocoon; Harta;

• Gr. Vieru – Ars poetica; Harpa; Poeţii; Despre fericire; Mai sunt;

• M. Cărtărescu – Levantul (fragmente); Poema chiuvetei; O motocicletă parcată sub stele; Garofiţa; În stilul lui Bacovia; Georgica a IV-a;

• A. Suceveanu Maşina apocaliptică; Poemul de trecere; Secunda care sînt eu;

• Em. Galaicu-Păun – Autoportret cu ochelari de ceai; Fiinţă în scădere;

• M. Vişniec – Maşinăria Cehov;

• I. Hadârcă – Cetăţile albe; Ţară de viori; Am pictat;

• N. Dabija – Ochiul al treilea; De dragoste; Cronicarii;

• N. Popa – Nimic nou; Locul unde; Acasă;

Clasa a XII-a

În clasa a XII-a se vor selecta, la discreția profesorului, texte de referinţă, texte secundare şi colaterale din 3-4 autori recomandaţi: Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, Marin Preda, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Grigore Vieru, Ion Druţă sau alţii.

În plus, vor fi valorificate aspecte de critică şi istorie literară, eseistică:

• T. Vianu – Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului;

• P. Zarifopol – Din registrul ideilor gingaşe;

• C. Noica – Creaţie şi frumos în rostirea românească;

• G. Bogza – Cartea Oltului; Basarabia, ţară de pămînt;

• M. Cimpoi – Narcis şi Hyperion; Drumurile întrerupte ale romanului în Basarabia; Secolul Bacovia; O istorie deschisă a literaturii din Basarabia;

G. Călinescu – Principii de estetică; Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent;

Opera lui Mihai Eminescu;

Știu că este vorba despre limba și literatura română (pentru că ar fi fost propuse titluri din literatura universală), dar dacă ar fi să judec din prisma experienței mele când filtram fiecare al doilea text în liceu doar pentru că mi se părea plictisitor și greu de asimilat, ar fi potrivit să fie revăzut acest curriculum tocmai pentru a nu tăia din elanul elevilor și pofta lor pentru lecturi și pentru a le oferi libertatea de a alege ceea ce li se potrivește. 

Spor la BAC până atunci!

P.S. Iată care sunt lecturile obligatorii pentru alte 25 de țări ale lumii.

Comentarii

comentarii


Am visat aseară că mâncam alături de Monstrul Zburător de Spaghete. Mi-a întins o bere și mi-a spus s-o beau acum… cât n-am ajuns în iad. În iad berea e caldă și stripperii bătrâni. Follow on Instagram @doinafikhman

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

INSTAGRAM
CUNOAȘTE-NE